Gallery
Video:

Nā Hua‘ōlelo Kālaimeaola | Biological Vocabulary in 'Ōlelo Hawaiʻi